Kemian laboratorio

PCB- ja PAH-analyysit

PAH

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet tunnetaan puhekielessä monesti yleisnimellä kreosootti. PAH-yhdisteitä on erityisesti kivihiilipiessä ja -tervassa, joita on käytetty ja käytetään kosteuden- ja vedeneristeinä. Kivihiilipiessä on tuoreena voimakas “ratapölkyn haju”, joka voi kuivuessa kadota. Erilaisia PAH-yhdisteitä on satoja, mutta jätettä kaatopaikalle vietäessä on tutkittava tietyt 16 yhdistettä, joista osa on syöpävaarallisia ja perimää vaurioittavia. Iholle joutuessaan kreosootti saattaa aiheuttaa kirvelyä ja punoitusta sekä ärsyttää hengitystä.

PAH-yhdisteitä on mm. bitumisivelyissä, kosteudeneristeenä käytetyssä kivihiilitervassa, bitumipahvissa (tuulensuojapaperi), kattohuovissa, valuasfaltissa, puun kyllästeissä ja betonissa käytetyissä lisäaineissa

PCB

PCB-yhdisteet (polyklooratut bifenyylit) ovat ympäristömyrkkyjä, jotka rikastuvat ravintoketjussa ja aiheuttavat ihmisessä kehityshäiriöitä sekä syöpää. PCB-yhdisteet kulkeutuvat elimistöön hengittäessä PCB-pitoista pölyä sisältävää ilmaa tai ihokosketuksessa imeytymällä ihon läpi.

PCB-yhdisteitä on käytetty julkisivuelementtien, ikkunoiden ja ovien elastisissa saumaus- ja tiivistysmassoissa 1950–1970-luvuilla.

PCB-yhdisteitä on mm. liimoissa, pinnoitteissa, maaleissa ja elastisissa saumausmassoissa sekä betonirakenteissa, tiilessä ja rappauslaasteissa lisäaineina.

Tampereen asbesti- ja kuitulaboratoriossa analysoidaan tarvittavat 16 PAH-yhdistettä kansainväliseen standardiin SFS-EN 15308 ja tarvittavat 7 PCB-yhdistettä kansainväliseen standardiin SFS-EN 15527 perustuvalla menetelmällä. Menetelmä on FINAS akkreditoitu.
Analyysin tulos valmistuu 1-3 arkivuorokaudessa.

Raskasmetallit ja lyijy (Pb)

Raskasmetalleja on käytetty sekä korroosionestoaineina että väripigmenteissä PVC- ja muovimatoissa, potku- ja jalkalistoissa sekä maaleissa aina sisätiloista julkisivuihin ja parvekkeisiin. Myrkyllisiä aineita sisältävien väriaineiden tuotanto on ajan myötä lopetettu, mutta vanhoissa rakennuksissa voi edelleen löytyä esim. vanhoja maaleja, joissa on myrkyllisiä raskasmetalleja. Vanhojen maalien raskasmetallipitoisuudet tulee selvittää, jos kohteessa suunnitellaan maalien poistoa.

Lyijyä on käytetty mm. väripigmenttinä maaleissa, valurautaviemäriputkien lyijyliitoksissa sekä pehmittimenä muoveissa ja elementtisaumausmassoissa. Lyijyn käyttö väheni 1970-luvun puolivälin jälkeen, mutta saumausmassojen lyijypitoisuus tulee selvittää julkisivuihin ja parvekerakenteisiin kohdistuvien korjaustöiden yhteydessä ennen vuotta 1990 valmistuneissa rakennuksissa, mikäli niissä ei ole todettu olevan PCB-yhdisteitä. Jokaisella kaatopaikalla on oma ympäristölupansa, jossa määrätään minkälaista jätettä he voivat ottaa vastaan. Lainsäädäntö velvoittaa kaatopaikkaa tuntemaan vastaanottamansa jätteen koostumus.

Tutkimme materiaalien raskasmetalli- ja lyijypitoisuudet röntgenfluoresenssianalysaattorilla (XRF). Tulokset valmistuvat samana päivänä näytteen meille saapumisesta.

VOC-analyysit

Epätavalliset hajut, oireilu tai epäily haitallisia kemiallisia yhdisteitä sisältävistä materiaaleista antavat aihetta tarkemmille tutkimuksille sisäilman suhteen. Näissä tilanteissa VOC-analyysi eli haihtuvien orgaanisten yhdisteiden analyysi (VOC, Volatile Organic Compounds) toimii tukena sisäilmaongelmien selvityksessä sekä sisäilman laadun arvioinnissa. Usein VOC-päästöjen lähteinä ovat erilaiset rakennusmateriaalit, mutta myös ihmisen omasta toiminnasta, kuten siivoamisesta, kosmetiikasta tai sisustustuotteista ja kalusteista, syntyy VOC-emissioita sisäilmaan. Yhdisteiden analyysissä käytetään termodesorptio-kaasukromatografi-massaspektrometria (TD-GC-MS).

Analysoimme VOC-näytteet materiaali, ilma sekä FLEC- näytteistä.

VOC-analyysissä mitataan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisäilmasta Standardiin ISO 16000-6:2021 perustuvan muunnellun menetelmän (GC-MS) mukaisesti. Menetelmän määritysalue kattaa yhdisteet, joiden kiehumispiste on välillä 50-260°C (asumisterveysasetus). Yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksien lisäksi tuloksissa ilmoitetaan myös haihtuvien yhdisteiden kokonaispitoisuus.

VOC-analyysimme ovat FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia

Alihankintana suoritettavat analyysit

Suoritamme yhteistyöverkostmme kautta mm. kaatopaikka- ja maanrakennuskelpoisuusanalyysejä, öljyhiilivetyjä yms. Kysy rohkeasti lisätietoa, mikäli et löytänyt tarvitsemaasi analyysia valikoimastamme. Alihankintana teetetyt tilaukset analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa.