Laboratorio­palvelut

TAKLAB Laboratoriopalvelut

Laboratoriomme on erikoistunut asbestiin ja muihin haitta-aineisiin sekä mikrobiologisiin asumisterveysanalyyseihin. Laboratorioistamme löytyvät uusimmat laitteistot ja menetelmät, joilla saamme luotettavasti analysoitua meille saapuneet näytteet. Asbestianalyysit tehdään polarisaatio- (PLM) ja elektronimikroskopian (SEM-EDS) avulla. Laboratoriomme akkreditointi kattaa tällä hetkellä rakennusmateriaali- ja ilmanäytteiden asbestianalyysit sekä mikrobiologiset asumisterveystutkimukset.

Kaikki laboratorion aukioloaikana saapuneet asbestinäytteet tutkitaan ja raportoidaan samana päivänä.

Tarjoamme myös kaatopaikka- ja maanrakennuskelpoisuusmääritykset. Kaatopaikka- ja maanrakennuskelpoisuusnäytteet pyydämme joko tuomaan laboratorioomme Tampereelle tai Jyväskylään. Mikäli toimitat MARA- tai KPK-näytteen postin tai matkahuollon välityksellä, pyydämme toimittamaan näytteen Tampereen laboratorioomme.

Laboratoriomme osallistuu kansainvälisiin sekä kansallisiin pätevyyskokeisiin asbestin materiaalinäytteiden ja ilmanäytteiden osalta. Asumisterveystutkimuspuolella osallistumme SYKEen pätevyyskokeisiin.

Viimeisimmän materiaalinäytteiden, AIMS (Asbestos in Materials Scheme), laadunvarmistuskierroksen (R69) jälkeen laboratoriomme tulokset ovat seuraavat:

  • Kumulatiivinen virhepisteiden määrä: 0
    Luokituksena: Hyvä
  • Viimeisimmän kierroksen jälkeen laboratoriomme on osallistunut kahdeksaan laadunvarmistuskierrokseen peräkkäin ilman ainuttakaan virhettä.
  • Kolmen ilmanäytteiden, SEMS (Scanning Electron Microscopy Fibre Counting Scheme), laadunvarmistuskierroksen tuloksemme ovat olleet parhaassa luokassa (A).

Finnish Accreditation Service

Akkreditointi on pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys voidaan luotettavasti todeta. Asiakkaat, viranomaiset sekä alan toimijat voivat luottaa akkreditoidun toimijan palvelun laatuun ja sen tuottamien tulosten luotettavuuteen. (lähde: finas.fi)

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T315 sekä Ruokaviraston hyväksymä laboratorio. Akkreditoinnin laajuuden voi tarkistaa osoitteesta www.finas.fi.

Olemme FINAS akkreditointipalvelun akkreditoimatestauslaboratorio T315 ja Ruokaviraston hyväksymä laboratorio.

Laboratoriot ja näytteen palautuspisteet