Ajankohtaista

Tulokset tuplavauhdilla! Toinen elektronimikroskooppi käyttöönotettu!

Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio

Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio on paikallinen perheyritys, joka analysoi yritysten, yksityisten ja isännöintitoimistojen asbestinäytteet nopeasti ja luotettavasti. Jokainen ennen klo 17 toimitettu asbestinäyte analysoidaan ja raportoidaan saman päivän aikana. Tilauslomakkeeseen voi halutessaan lisätä puhelinnumeronsa, jolloin analyysivastauksen saa tekstiviestitse heti tuloksen valmistuttua. Virallinen analyysiraportti tulee sähköpostitse myöhemmin saman päivän aikana.

Laboratoriomme osallistuu kansainväliseen AIMSiin (Asbestos in Materials Scheme), joka järjestää ja arvioi asbestilaboratorioiden laadunvarmistustestejä. Vuoden 2016 alussa on tullut voimaan uusi asbestilainsäädäntö. Aikaisempi lainsäädäntö korvattiin uudella eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista annetulla lailla (684/2015) ja asbestityön turvallisuudesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (798/2015). Uuden lainsäädännön mukaan purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina kartoitettava ennen vuotta 1994 valmistuneissa taloissa.

Asbestikuituja (krokidoliitti) 2500-kertaisessa suurennoksessa elektronimikroskoopilla kuvattuna.

Asbestikuituja (antofylliitti) 125-kertaisessa suurennoksessa polarisaatiomikroskoopilla kuvattuna.