Asbesti -ja kuitulaboratorio

Asbesti on yleisnimitys tietyille luonnossa esiintyville silikaattimineraaleille, jotka esiintyvät pitkinä ja ohuina kuitumaisina kiteinä. Suomessa asbestia on käytetty 1910-luvulta lähtien laajalti erilaisissa rakennustuotteissa.

Asbesti -ja kuituanalyysit

Laboratoriomme palvelevat Tampereella, Helsingissä sekä Jyväskylässä.

Asbestilaboratoriossamme analysoidaan asbesti rakennusmateriaali-, ilma- ja pyyhintänäytteistä. Käytössämme ovat uusimmat menetelmät ja laitteistot, joilla saamme luotettavasti tutkittua, sisältääkö näyte asbestia. Analyysit suoritetaan polarisaatio- ja elektronimikroskopian avulla. Kaikki asbestitutkijamme ovat kuukausien sisäisen koulutuksen jälkeen suorittaneet henkilökohtaisen P401-sertifikaatin. Laboratoriomme akkreditointi kattaa tällä hetkellä rakennusmateriaali- ja ilmanäytteiden asbestianalyysit.
Tulokset asbestianalyyseista saat aina saman päivän aikana.

Teemme myös mineraalivillakuitulaskentaa sekä pölynkoostumus-analyyseja.

Asbestianalyysien laadun varmistamiseksi osallistumme säännöllisten sisäisten laadunvarmistustestien lisäksi kotimaisiin ja kansainvälisiiin pätevyyskokeisiin SYKE, AIMS, SEMS .

Asbestilla tarkoitetaan tiettyjä kuitumaisia silikaattimineraaleja, joita on käytetty Suomessa 1910-luvulta 1990-luvulle asti laajalti erilaisissa rakennusmateriaaleissa aina ulkomaaleista laasteihin ja kattohuovista lattiamattoihin. Yleisintä asbestin käyttö oli 50–80-luvuilla, jolloin myös suurin osa Suomen rakennuskannasta on valmistunut. Suurin osa käytetyistä materiaaleista on edelleen paikallaan rakennuksissa. Asbestin käyttö loppui vähitellen 1980-luvulla ja sen käyttö kiellettiin vuodesta 1994 alkaen. Asbestia sisältävien rakennusmateriaalien purkaminen on luvanvaraista työtä.

Asbestitutkimuksen tilauslomakeIlmanäytteen tilauslomake

Asbesti rakennusmateriaalinäyte

Materiaalinäytteet tutkitaan polarisaatio- ja elektronimikroskopian tekniikoilla, joilla pystymme erottamaan tarkalleen, missä materiaalissa asbestia on. Lain mukaan ennen purkutyön aloittamista kaikki ennen vuotta 1994 käytetyt materiaalit tulee tutkituttaa asbestin varalta. Rakennusmateriaalinäytteen asbestianalyysi on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima analyysi. Huomaathan näytettä toimittaessasi, että otat edustavan näytteen. Edustava näyte sisältää kaikkia purettavia materiaaleja. Esimerkiksi kylpyhuonetta remontoitaessa otetaan seinästä ja lattiasta omat näytteensä. Lattian näyte voi sisältää esimerkiksi mattoa, liimaa ja tasoitetta sekä seinän näyte laattaa, saumalaastia, kiinnityslaastia, vesieristettä ja tasoitetta.

Pakkaathan aina materiaalinäytteet uudelleensuljettaviin pusseihin.

Materiaalinäytteen tilauslomake

Asbesti pyyhintänäyte

Pyyhintänäytteen avulla voidaan tutkia, onko tilaan päässyt asbestipölyä esimerkiksi väärin toteutetun purkutyön yhteydessä. Pyyhintänäytteet tutkitaan elektronimikroskoopilla. Pyyhintänäyte otetaan puhtaaseen uudelleensuljettavaan pussiin. Käännä pussi nurinpäin, pyyhi tutkittavalta pinnalta pölyä, käännä pussi oikeinpäin ja sulje se tiiviisti.

Pyyhintänäytteen tilauslomake

Asbesti-ilmanäyte

Ilmanäyte otetaan valtioneuvoston asetuksen asbestityön turvallisuudesta (798/2015) mukaan asbestipurkutyön suorittamisen jälkeen, jotta voidaan varmistua, että purkutyön jälkeinen siivous on onnistunut. Asetuksen mukaan ilmassa ei saa olla asbestia enempää kuin 0,01 kuitua/cm3. Ilmanäytteet tutkitaan elektronimikroskoopilla. Ilmanäytteet analysoidaan välittömästi niiden saapuessa laboratorioon, ja tuloksen niistä saa hyvin nopeasti.

Ilmanäytteen tilauslomake

Mineraalivillakuituanalyysit

Teollisia mineraalikuituja ovat jatkuvat lasikuidut, mineraalivillakuidut ja keraamiset kuidut. Teollisia mineraalivillakuituja ovat lasivilla, lasimikrokuitu, vuorivilla ja kuonavilla. Niitä on käytetty tavallisimmin erilaisina lämmöneristeinä, äänenvaimentimina, ilmanvaihtokoneiden suodattimina ja akustiikkatuotteissa. Geeliteippinäytteillä tutkitaan muun muassa toimistotilojen tasopintojen ja ilmanvaihtokanavien mineraalivillakuitupitoisuuksia, joita voidaan käyttää sisäilman laadun arvioimisessa. Geeliteippinäyte suositellaan otettavaksi suoraan pinnalta, mielellään hengityskorkeudelta. Säännöllisesti siivotuilta pinnoilta otetaan usein 14 vuorokauden laskeumanäyte. Asiakas ottaa näytteen BM Dustlifters® -geeliteipille (pinta-ala 14 cm2) painamalla teipin näytteenottopintaan, jolloin pinnalla olevat kuidut ja muut partikkelit tarttuvat geeliin. Näytteenottovälineitä (geeliteipit ja petrimaljat) on saatavana laboratoriosta.

Pölynkoostumusanalyysit

Pölynkoostumusanalyysit tehdään elektronimikroskoopilla. Tutkimuksessa voidaan selvittää, sisältääkö pinnalta otettu näyte: ulkoilmapölyä, teollisia mineraalivillakuituja, rakennuspölyä, puupölyä, metallipölyä, homeitiöitä ja tavanomaista huoneilmapölyä. Tutkimuksessa myös annetaan arvio näiden määrästä.

Finnish Accreditation Service

Akkreditointi on pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys voidaan luotettavasti todeta. Asiakkaat, viranomaiset sekä alan toimijat voivat luottaa akkreditoidun toimijan palvelun laatuun ja sen tuottamien tulosten luotettavuuteen. (lähde: finas.fi)

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T315 sekä Ruokaviraston hyväksymä laboratorio. Akkreditoinnin laajuuden voi tarkistaa osoitteesta www.finas.fi.