Mikrobiologian laboratorio

Näytteen analysointia

Mikrobiologiset asumisterveystutkimukset

Mikrobeja on kaikkialla ja niiden esiintyminen materiaalin pinnalla on normaalia. Mikrobivaurio kuitenkin pääsee muodostumaan, mikäli suotuisat olosuhteet vallitsevat riittävän kauan jossakin rakenneosassa. Kosteusvaurio paikallistetaan ensisijaisesti rakennusteknisen tarkastelun yhteydessä ja mikrobikasvusto (määrä sekä lajisto) varmistetaan rakennusmateriaalista laboratoriossa tehtävällä näytteiden mikrobianalyysillä.

Tarjoamme mm. rakennusteknisen tarkastelun tueksi asumisterveyteen liittyviä mikrobiologisia analyysejä kuntotarkastajille sekä sisäilma-, rakennusterveys- ja muille alan asiantuntijoille. Analysoimme rakennusmateriaali-, pintasively- sekä ilmanäytteistä home- ja hiivasienten, aktinomykeettien eli sädesienten ja kokonaisbakteerien pitoisuudet sekä tunnistamme yleisten sienilajien lisäksi Laboratorio-oppaan 2018 mukaiset kosteusvaurioindikaattorit.

Käyttämämme menetelmät ovat akkreditoituja ja Ruokaviraston hyväksymiä.

Näytteiden analysointiaika on 2-3 viikkoa.

Tutustuthan menetelmäkohtaisiin näytteenotto-ohjeisiin etukäteen. Steriili näytteenottovälineistö on tarvittaessa haettavissa laboratoriosta. Näytteet tulee toimittaa laboratorioon mielellään heti näytteenottopäivänä.

Isompien näyte-erien tuomisesta kannattaa ilmoittaa etukäteen laboratorioon. Toimitathan näytteet laboratorioon klo 15 mennessä mikäli haluat, että niiden analysointi aloitetaan samana päivänä.

Rakennusmateriaalinäyte

Mikrobit kasvavat pääsääntöisesti materiaalin pinnalla.

Rakennusmateriaalinäyte on rakennusmateriaalin pinnalta tai rakenteesta irrottamalla otettu näytepala. Näytteen ottamista suositellaan silloin, kun mikrobikasvustoa epäillään huokoisessa tai helposti irrotettavassa ja hienonnettavassa materiaalissa, kuten betonissa, laastissa, puussa, tapetissa, kipsilevyssä, lämmöneristeissä jne. Rakennusmateriaalinäytteestä voidaan tehdä joko laimennossarjaviljely tai suoraviljely.

1. Laimennossarjaviljely – kvantitatiivinen
Laimennossarjaviljelyllä voidaan määrittää tarkasti bakteerien, aktinomykeettien, hiivojen ja homeiden pitoisuudet (pmy/g).

2. Suoraviljelymenetelmä – semikvantitatiivinen
Menetelmässä määritetään mikrobien suuntaa antava määrä hienonnetusta rakennusmateriaalinäytteestä. Tulokset ilmaistaan suhteellisella asteikolla-, +, ++, +++ ja ++++ mikrobikasvun runsauden mukaan.

Pintasivelynäyte

Näytteenotto pintasivelyllä soveltuu sellaisten kovien materiaalien kuten betoni-, kaakeli-, muovi-, puu- sekä tapetti- ja maalipintojen tutkimiseen, joista ei syystä tai toisesta voida irrottaa materiaalinäytettä analysoitavaksi.

Pintasivelynäytteistä tehdyllä laimennossarjaviljelyllä voidaan määrittää tarkasti kokonaisbakteerien, aktinomykeettien sekä sienten pitoisuudet (pmy/㎠).

 

Ilmanäyte

Sisäilman mikrobimittauksia tarvitaan muun muassa silloin, kun silmämääräisen tarkastelun tai pinta- tai rakennusmateriaalinäytteiden tutkimusten avulla vauriokohtaa tai mikrobikasvustoa ei ole löydetty. Mittauksia tarvitaan myös, jos on tarpeen osoittaa mikrobien leviäminen sisätilaan muualla rakennuksessa sijaitsevasta mikrobikasvustosta. Mittausten suositeltava ajankohta on talvi. Sisäilmanäytteitä ei voida yksinomaan käyttää osoittamaan tutkittavan tilan kuntoa. Ilmanäytteistä voidaan määrittää tarkasti kokonaisbakteerien, aktinomykeettien sekä sienten pitoisuudet (pmy/m³).

Finnish Accreditation Service

Akkreditointi on pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys voidaan luotettavasti todeta. Asiakkaat, viranomaiset sekä alan toimijat voivat luottaa akkreditoidun toimijan palvelun laatuun ja sen tuottamien tulosten luotettavuuteen. (lähde: finas.fi)

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T315 sekä Ruokaviraston hyväksymä laboratorio. Akkreditoinnin laajuuden voi tarkistaa osoitteesta www.finas.fi.