PCB- ja PAH-analyysit

Tutkimme materiaalinäytteiden PCB- ja PAH-pitoisuuksia kaasukromatografi-massaspektrometrialla.

Pyrimme antamaan PCB- ja PAH-analyysien tulokset viimeistään seuraavana työpäivänä näytteiden toimittamisesta.

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet tunnetaan puhekielessä monesti yleisnimellä kreosootti. PAH-yhdisteitä on erityisesti kivihiilipiessä ja -tervassa, joita on käytetty ja käytetään kosteuden- ja vedeneristeinä. Kivihiilipiessä on tuoreena voimakas "ratapölkyn haju", joka voi kuivuessa kadota. Erilaisia PAH-yhdisteitä on satoja, mutta jätettä kaatopaikalle vietäessä on tutkittava tietyt 16 yhdistettä, joista osa on syöpävaarallisia ja perimää vaurioittavia. Iholle joutuessaan kreosootti saattaa aiheuttaa kirvelyä ja punoitusta sekä ärsyttää hengitystä. Työturvallisuuslaki edellyttää, että rakennustyömaalla mahdollisesti esiintyvät (kemiallisetkin) haittatekijät on tunnistettava ja niihin on reagoitava.

Polyklooratut bifenyylit eli PCB-yhdisteet ovat hyvin heikosti hajoavia yhdisteitä ja kertyvät iän mukana eliöihin ja ihmisiin. PCB-yhdisteitä on käytetty vuosikymmenten ajan erityisesti betonimaaleissa ja elementtisaumoissa. Niiden käytöstä on kansainvälisillä sopimuksilla sovittu luovuttavaksi. Silmämääräisesti arvioimalla ei voi tietää, onko materiaalissa PCB-yhdisteitä vai ei. Erilaisia PCB-yhdisteitä on 209, joista jätettä kaatopaikalle vietäessä on tutkittava tietyt 7 yhdistettä.

Tampereen asbesti- ja kuitulaboratoriossa analysoidaan tarvittavat 16 PAH-yhdistettä kansainväliseen standardiin SFS-EN 15308 ja tarvittavat 7 PCB-yhdistettä kansainväliseen standardiin SFS-EN 15527 perustuvalla menetel­mällä. Jokaisen näytteen mukana analysoidaan nolla- ja kontrollinäyte analyysituloksen luotetta­vuuden varmistamiseksi.

Lyijy-, raskasmetalli- ja PVC-analyysit

Lyijyä ja raskasmetalleja on käytetty erilaisissa maaleissa, muovimatoissa, saumausmassoissa, korroosionestoaineissa, väripigmenteissä sekä potku- ja jalkalistoissa.


Tutkimme lyijy-, raskasmetalli- ja PVC-pitoisuudet rakennusmateriaaleista XRF-analysaattorilla. Tulokset toimitetaan aina samana päivänä näytteen meille saapumisesta.