Mikrobiologiset asumisterveystutkimukset


Tarjoamme mikrobiologisia analyysejä sisäilma-, rakennusterveys- ja muille alan asiantuntijoille. Analysoimme rakennusmateriaali-, pinta- ja ilma-näytteistä mikrobit (home- ja hiivasienet, aktinomykeetit ja bakteerit) sekä tunnistamme Asumisterveysoppaan 2009 luettelon mukaiset kosteusvaurioon viittaavat valtahomesuvut/ -lajit. Käyttämämme menetelmät ovat akkreditoituja ja Ruokaviraston hyväksymiä.

Analyysiajat ovat 2,5-4 viikkoa riippuen näytteestä. Sekä tarkempi näytteenotto-ohjeistus että steriili välineistö ovat tarvittaessa haettavissa laboratoriosta. Näytteet tulee tuoda tai lähettää laboratorioon 24 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Isompien näyte-erien tuomisesta kannattaa ilmoittaa etukäteen laboratoriolle. Toimitathan näytteet laboratorioon klo 14 mennessä mikäli haluat, että niiden analysointi aloitetaan samana päivänä. Huomioithan, että perjantaina klo 13 jälkeen toimitetut näytteet voidaan käsitellä mahdollisesti vasta maanantaina.

Rakennusmateriaalinäyte

Mikrobit kasvavat pääsääntöisesti materiaalin pinnalla. Rakennusmateriaalinäyte on rakennusmateriaalin pinnalta tai rakenteesta irrottamalla otettu näytepala. Näytteen ottamista suositellaan silloin, kun mikrobikasvustoa epäillään huokoisessa tai helposti irrotettavassa ja hienonnettavassa materiaalissa, kuten betonissa, laastissa, puussa, tapetissa, kipsilevyssä, lämmöneristeissä jne. Rakennusmateriaalinäytteestä voidaan tehdä joko laimennossarjaviljely tai suoraviljely.

1. Laimennossarjaviljely - kvantitatiivinen

Laimennossarjaviljelyllä voidaan määrittää tarkasti bakteerien, aktinomykeettien, hiivojen ja homeiden pitoisuudet (pmy/g).

2. Suoraviljelymenetelmä - semikvantitatiivinen

Menetelmässä määritetään mikrobien suuntaa antava määrä hienonnetusta rakennusmateriaalinäytteestä. Tulokset ilmaistaan suhteellisella asteikolla -, +, ++, +++ ja ++++ mikrobikasvun runsauden mukaan.

Pintasivelynäyte - kvantitatiivinen

Näytteenotto pintasivelyllä soveltuu sellaisten kovien materiaalien kuten betoni-, kaakeli-, muovi-, puu- sekä tapetti- ja maalipintojen tutkimiseen, joista ei syystä tai toisesta voida irrottaa materiaalinäytettä analysoitavaksi.


Pintasivelynäytteistä tehdyllä laimennossarjaviljelyllä voidaan määrittää tarkasti bakteerien, aktinomykeettien, hiivojen ja homeiden pitoisuudet (pmy/cm2).

Ilmanäyte - kvantitatiivinen

Sisäilman mikrobimittauksia tarvitaan muun muassa kun silmämääräisen tarkastelun tai pinta- tai rakennusmateriaalinäytteiden tutkimusten avulla vauriokohtaa tai mikrobikasvustoa ei ole löydetty. Mittauksia tarvitaan myös, jos on tarpeen osoittaa mikrobien leviäminen sisätilaan muualla rakennuksessa sijaitsevasta mikrobikasvustosta. Mittausten suositeltava ajankohta on talvi. Sisäilmanäytteitä ei voida yksinomaan käyttää osoittamaan tutkittavan tilan kuntoa.