Laboratoriopalvelut

Laboratorioistamme löytyvät uusimmat laitteistot ja menetelmät, joilla saamme luotettavasti tutkittua näytteiden asbestipitoisuuden. Asbestianalyysit tehdään polarisaatio- (PLM) ja elektronimikroskopian (SEM-EDS) avulla. Laboratoriomme akkreditointi kattaa tällä hetkellä rakennusmateriaali- ja ilmanäytteiden asbestianalyysit sekä mikrobiologiset asumisterveystutkimukset.

Kaikki laboratorion aukioloaikana saapuneet asbestinäytteet tutkitaan ja raportoidaan samana päivänä.

Tutkimme myös materiaalien raskasmetalli-, lyijy- ja PVC-pitoisuudet, teemme PAH- ja PCB-analyysit sekä mikrobiologiset asumisterveystutkimukset.

Tarjoamme myös kaatopaikka- ja maanrakennuskelpoisuusmääritykset. Kaatopaikka- ja maanrakennuskelpoisuus näytteet pyydämme joko tuomaan Laboratorioomme Tampereelle tai Jyväskylään. Mikäli näytteen toimittaa postin tai matkahuollon välityksellä pyydämme toimittamaan näytteen Tampereen laboratorioomme.

Laboratoriomme osallistuu kansainvälisiin pätevyyskokeisiin sekä asbestin materiaalinäytteiden että ilmanäytteiden osalta.

Viimeisimmän materiaalinäytteiden, AIMS (Asbestos in Materials Scheme), laadunvarmistuskierroksen (R69) jälkeen laboratoriomme tulokset ovat seuraavat:

Kumulatiivinen virhepisteiden määrä: 0
Luokituksena: "Hyvä"

Viimeisimmän kierroksen jälkeen laboratoriomme on osallistunut kahdeksaan laadunvarmistuskierrokseen peräkkäin ilman ainuttakaan virhettä.

Kolmen ilmanäytteiden, SEMS (Scanning Electron Microscopy Fibre Counting Scheme), laadunvarmistuskierroksen tuloksemme ovat olleet parhaassa luokassa (A).