Laboratoriopalvelut

Laboratoriostamme löytyvät uusimmat laitteistot ja menetelmät, joilla saamme luotettavasti tutkittua näytteiden asbestipitoisuuden. Analyysit suoritetaan polarisaatio- ja elektronimikroskopian (SEM-EDXA) avulla.

Kaikki laboratorioon ennen klo 17.00 tulleet asbestinäytteet tutkitaan ja raportoidaan samana päivänä.

Tutkimme myös materiaalien raskasmetalli- ja lyijypitoisuudet sekä teemme PAH- ja PCB-analyysit.

Laboratoriomme osallistuu kansainvälisiin pätevyyskokeisiin sekä asbestin materiaalinäytteiden että ilmanäytteiden osalta.

Viimeisimmän materiaalinäytteiden, AIMS (Asbestos in Materials Scheme), laadunvarmistuskierroksen (R63) jälkeen laboratoriomme tulokset ovat seuraavat:

Kumulatiivinen virhepisteiden määrä: 0
Luokituksena: "Hyvä"

Kahden ilmanäytteiden, SEMS (Scanning Electron Microscopy Fibre Counting Scheme), laadunvarmistuskierroksen tuloksemme ovat olleet parhaassa luokassa (A).