Laboratoriopalvelut

Laboratoriostamme löytyvät uusimmat laitteistot ja menetelmät, joilla saamme luotettavasti tutkittua näytteiden asbestipitoisuuden. Analyysit suoritetaan polarisaatio- ja elektronimikroskopian (SEM-EDXA) avulla.

Kaikki laboratorioon ennen klo 17.00 tulleet asbestinäytteet tutkitaan ja raportoidaan samana päivänä.

Tutkimme myös materiaalien raskasmetalli- ja lyijypitoisuudet sekä teemme PAH- ja PCB-analyysit.

Laboratoriomme osallistuu kansainväliseen AIMSiin (Asbestos in Materials Scheme), joka järjestää ja arvioi asbestilaboratorioiden laadunvarmistustestejä.

Viimeisimmän näytekierroksen (R62) jälkeen laboratoriomme tulokset ovat seuraavat:

Kumulatiivinen virhepisteiden määrä: 0
Luokituksena: "Hyvä"