Laboratoriopalvelut

Laboratoriostamme löytyvät uusimmat laitteistot ja menetelmät, joilla saamme luotettavasti tutkittua näytteiden asbestipitoisuuden. Asbestianalyysit tehdään polarisaatio- (PLM) ja elektronimikroskopian (SEM-EDX) avulla. Laboratoriomme akkreditointi kattaa tällä hetkellä rakennusmateriaali- ja ilmanäytteiden asbestianalyysit sekä mikrobiologiset asumisterveystutkimukset. Lisäksi laboratoriomme on Ruokaviraston hyväksymä laboratorio ilmanäytteiden asbestianalyysin ja mikrobiologisten asumisterveystutkimusten osalta.

Kaikki laboratorioon ennen klo 17.00 tulleet asbestinäytteet tutkitaan ja raportoidaan samana päivänä.

Tutkimme myös materiaalien raskasmetalli-, lyijy- ja PVC-pitoisuudet, teemme PAH- ja PCB-analyysit sekä mikrobiologiset asumisterveystutkimukset.

Yhteistyökumppanimme kautta pystymme tarjoamaan kaatopaikka- ja maanrakennuskelpoisuusmääritykset.

Laboratoriomme osallistuu kansainvälisiin pätevyyskokeisiin sekä asbestin materiaalinäytteiden että ilmanäytteiden osalta.

Viimeisimmän materiaalinäytteiden, AIMS (Asbestos in Materials Scheme), laadunvarmistuskierroksen (R67) jälkeen laboratoriomme tulokset ovat seuraavat:

Kumulatiivinen virhepisteiden määrä: 0
Luokituksena: "Hyvä"

Viimeisimmän kierroksen jälkeen laboratoriomme on osallistunut kahdeksaan laadunvarmistuskierrokseen peräkkäin ilman ainuttakaan virhettä.

Kolmen ilmanäytteiden, SEMS (Scanning Electron Microscopy Fibre Counting Scheme), laadunvarmistuskierroksen tuloksemme ovat olleet parhaassa luokassa (A).