Laboratoriopalvelut

LLaboratorioistamme löytyvät uusimmat laitteistot ja menetelmät, joilla saamme luotettavasti tutkittua näytteiden asbestipitoisuuden. Asbestianalyysit tehdään polarisaatio- (PLM) ja elektronimikroskopian (SEM-EDX) avulla. Laboratoriomme akkreditointi kattaa tällä hetkellä rakennusmateriaali- ja ilmanäytteiden asbestianalyysit sekä mikrobiologiset asumisterveystutkimukset Tampereen Laboratoriossa. (Jyväskylän laboratorion akkreditointia on haettu).

Kaikki laboratorion aukioloaikana saapuneet asbestinäytteet tutkitaan ja raportoidaan samana päivänä.

Tutkimme myös materiaalien raskasmetalli-, lyijy- ja PVC-pitoisuudet, teemme PAH- ja PCB-analyysit sekä mikrobiologiset asumisterveystutkimukset.

Yhteistyökumppanimme kautta pystymme tarjoamaan kaatopaikka- ja maanrakennuskelpoisuusmääritykset.

Laboratoriomme osallistuu kansainvälisiin pätevyyskokeisiin sekä asbestin materiaalinäytteiden että ilmanäytteiden osalta.

Viimeisimmän materiaalinäytteiden, AIMS (Asbestos in Materials Scheme), laadunvarmistuskierroksen (R67) jälkeen laboratoriomme tulokset ovat seuraavat:

Kumulatiivinen virhepisteiden määrä: 0
Luokituksena: "Hyvä"

Viimeisimmän kierroksen jälkeen laboratoriomme on osallistunut kahdeksaan laadunvarmistuskierrokseen peräkkäin ilman ainuttakaan virhettä.

Kolmen ilmanäytteiden, SEMS (Scanning Electron Microscopy Fibre Counting Scheme), laadunvarmistuskierroksen tuloksemme ovat olleet parhaassa luokassa (A).