Laboratoriopalvelut

Laboratoriostamme löytyvät uusimmat laitteistot ja menetelmät, joilla saamme luotettavasti tutkittua näytteiden asbestipitoisuuden. Laboratoriomme akkreditointi kattaa tällä hetkellä rakennusmateriaali- ja ilmanäytteiden asbestianalyysit sekä mikrobiologiset asumisterveystutkimukset. Lisäksi laboratoriomme on Ruokaviraston hyväksymä laboratorio ilmanäytteiden asbestianalyysin osalta. Asbestianalyysit suoritetaan polarisaatio- ja elektronimikroskopian (SEM-EDXA) avulla.

Kaikki laboratorioon ennen klo 17.00 tulleet asbestinäytteet tutkitaan ja raportoidaan samana päivänä.

Tutkimme myös materiaalien raskasmetalli-, lyijy- ja PVC-pitoisuudet, teemme PAH- ja PCB-analyysit sekä mikrobiologiset asumisterveystutkimukset.

Yhteistyökumppanimme kautta pystymme tarjoamaan kaatopaikka- ja maanrakennuskelpoisuusmääritykset.

Laboratoriomme osallistuu kansainvälisiin pätevyyskokeisiin sekä asbestin materiaalinäytteiden että ilmanäytteiden osalta.

Viimeisimmän materiaalinäytteiden, AIMS (Asbestos in Materials Scheme), laadunvarmistuskierroksen (R67) jälkeen laboratoriomme tulokset ovat seuraavat:

Kumulatiivinen virhepisteiden määrä: 0
Luokituksena: "Hyvä"

Viimeisimmän kierroksen jälkeen laboratoriomme on osallistunut kahdeksaan laadunvarmistuskierrokseen peräkkäin ilman ainuttakaan virhettä.

Kolmen ilmanäytteiden, SEMS (Scanning Electron Microscopy Fibre Counting Scheme), laadunvarmistuskierroksen tuloksemme ovat olleet parhaassa luokassa (A).